אודות

עורך דין ומגשר יניב טיש

האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני מוסמך במשפטים LL.M.

האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון בוגר במשפטים LL.B.

האוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז הישראלי למו"מ וגישור, לימודי גישור.

אודות